Etiket: psikoloji

Anne Olmak Üzerine Bir Deneme Anahtar Kelimeler: anne, çocuk, doğum, psikanaliz, ruhsal Bir seçim yapacak olsak, bu seçimin ne kadarını bilinçli bir şekilde yaparız? Aslında uzun yıllardır, psikanaliz içerisinde bu sorunun cevabı değişmemektedir. Çoğu eylemimiz, hissimiz, düşüncemizin altında bilinçdışı motivasyon vardır. Sigmund Freud’un kuramsallaştırdığı bu bilgi ışığında doğumdan sonra anne, baba ve varsa kardeşler ile […]

Devamı

Anna Freud’un Hayatı ve Çalışmaları Anahtar Kelimeler: Anna Freud, psikanaliz, çocuk, pedagoji, ego, savunmalar Anna Freud, Sigmund Freud ve Martha Bernays’in altıncı ve en küçük çocuğu olarak 1895 yılında Viyana’da doğdu. Erken çocukluktan itibaren annesiyle iyi ilişkileri olmadı ve küçük ablasını çok kıskandı. Babasına hayranlığı vardı ve on dört yaşına gelindiğinde psikanalize gerçek bir ilgi […]

Devamı

Arzu, Doyum/Doyumsuzluk, Narsistik Kırılma ve Yıkıcılık Anahtar kelimeler: arzu, doyum, tatmin, doyumsuzluk, narsistik Matematik günlük hayat içerisindeki bir çok materyali matematik ile açıklayabilir. Kullanılan teknoloji, ekonomik denge, üretim, tüketim, vb. Sosyoloji toplumsal olayları, çeşitli kültürel ve toplumsal etmenler ile açıklayabilir. Yapılan eylemler, kitle hareketleri, siyasal yapılanma, vb. Fizik günlük düzendeki dengeyi, hareketi, durağanlığı bilimsel kuramları […]

Devamı

Sembol, İmge ve Çağrışım   Anahtar Kelimeler: sembol, imge, çağrışım, insan, tarih İnsanın kendisini ifade etme ihtiyacı gerek sosyal gerek fiziksel olarak her dönemde var olmuştur. Gerek yazı öncesi döneme bakıldığında gerekse farklı coğrafyalarda yapılan arkeolojik çalışmaların sonuçları bu ihtiyacın her dönem farklı biçimlerde de olsa karşılık bulduğunu göstermektedir. Eski dönemlerde duvara çizilen resimler, semboller […]

Devamı

Arzu Olarak Ölüm Anahtar Kelimeler: ölüm, arzu, kaygı, psikoloji, psikanaliz Her şey karşıtlıklarıyla vardır. Karşıtı olmayan hiçbir şey var olamaz. Birçok dilde birçok kelimenin bir karşıtı vardır, çoğu zaman olumsuzu varmış gibi görülse de aslında karşıtının olduğunun da söylenmesi yanlış olmaz. Matematiksel rakamlar olarak bakarsak, sıfırın karşıtı kalan diğer sayılar, bütün sayıların karşıtı sıfırdır. Aslında […]

Devamı

Koronavirüs (COVID-19) Travması: Toplumsal ve Bireysel Regresyon Anahtar kelimeler : covid19, koronavirüs, psikoloji, psikanaliz,travma Aralık 2019 itibariyle Dünya Halklar’ını etkisi altına alan, olağan dışı bir salgın ile iç içe yaşıyor. Bu süreçte yalnızca bireysel olarak değil, toplumsal olarak da etkisi olan bir salgın ile etkileşim halindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu olgu, toplumların kendi içerisinde ve birbirleriyle […]

Devamı

Sanat ve Arzuların Doyumu   Anahtar Kelimeler: sanat, edebiyat, psikoloji, psikanaliz Sanat; bir yeniden yaratımdır. Hem sanatı üreten kişi için, hem de ürünü yeniden yorumlayan için yeniden yaratımdır. Eser; sanatçının en derinlerindeki doyum bekleyen arzuların bir dışa vurumudur. Bir oyuncu gerçek hayatında yapamadıklarını rolüne yansıtabilir. Bir ressam iç dünyasının resmini renklerle tuvale yansıtabilir. Şair dile […]

Devamı
Psikoseksüel, gelişim, oral, anal, fallik

Psikoseksüel Gelişim Kuramı   Anahtar Kelimeler : Psikoseksüel, gelişim, oral, anal, fallik Sigmund Freud 1800’lerin sonunda tedavi edilemeyen, birçok hekimin de tedaviye almadığı histeri vakaları üzerinde çalışmaya başlar. Bu çalışmalar, Freud’un kliniklerinde çalıştığı Josef Breuer gibi dönemin önemli hekimleri ile birlikte yürütülmüştür. Bu çalışmalar sırasında Freud, histeri hastaları üzerinden elde ettiği gözlem verileri sonucunda “haz […]

Devamı

Psikoloji Yazı Dizisi : Aldatmak Anahtar Kelimeler : psikoloji, psikolog, terapi, aldatma, istanbul Psikoloji, insanı anlamak ve davranışları anlamlandırmak üzerine bir bilim dalıdır. İnsan, hayatının hiçbir döneminde rastlantı sonucu bir eylem gözlenemez. Birey hayatı boyunca belirli ilişki kalıplarını, aynı ya da farklı nesne ile çoğu zaman bilinçsizce tekrar eder. Bu tekrar bireyin hayatı boyunca bir […]

Devamı

Psikoloji ve Rüya Analizi Anahtar Kelimeler : psikoloji, rüya, analiz, terapi, izmit Psikoloji; bireyin sadece aktüel yaşantısını konu edinmez. Aktüel yaşantı, geçmiş yaşantı ile doğrudan ilişkilidir. Kişinin geçmiş yaşantıları bireyin bilişsel, duygusal ve davranışsal bütünlüğünün temelidir. Psikoloğa başvurulduğu noktada kişi kendisini bütünü ile ifade etmekte zorlanabilmektedir. Hatta, birey hayatındaki bazı noktaları kendisine dahi ifade etmekte […]

Devamı
Call Now Button