Psikolojik Savunma Mekanizması / Karşıt Tepki Oluşturma

Psikolojik Savunma Mekanizması Karşıt Tepki Oluşturma

 

Psikolojik, izmit klinik psikolog, kocaeli klinik psikolog, Kadıköy klinik psikolog, istanbul klinik psikolog
Psikolojik Savunma Mekanizması / Karşıt Tepki Oluşturma

Psikolojik, izmit klinik psikolog, kocaeli klinik psikolog, Kadıköy klinik psikolog, istanbul klinik psikolog

Psikolojik savunma mekanizmalarının aralarında bağlantılı olduğu durumlar gözlenebilir. Karşıt tepki oluşturma psikolojik savunma mekanizmasının dinamiğine bakıldığında bastırma savunma mekanizmasının varlığı gözlenebilir. Arzu edilen bir durum, duygu ya da davranış kişinin iletişim halinde olduğu nesnelerce kabul görmeyeceği düşüncesi ile bastırılabilir. Bastırmaya sebep nesneler olabileceği gibi kişinin kendi içsel mekanizması da sebep olabilir. Karşıt tepki geliştirme savunma mekanizmasının dinamiğine bakıldığında, kişi zarar göreceğini düşündüğü duygu, düşünce ve davranışlarını bastırması sonucunda, duygu, düşünce ve davranışının tam tersini şiddetli bir şekilde dışa vurur. Karşıt tepki oluşturma psikolojik savunma mekanizmasının gözlemlenebileceği, çocukluk ve yetişkinlik dönemine örnekler verilerek açıklanacaktır.

Çocukluk Dönemi

Karşıt tepki oluşturma savunması yetişkinlik dönemindeki dinamiği ile çocukluk döneminde de gözlenebilir. Kendisinden küçük kardeşine karşı haset ve düşmanlık besleyen bir çocuğun kardeşiyle ilişkisinde karşıt tepki oluşturma savunma mekanizmasını gözlemlemek mümkün olacaktır. Kardeşine karşı duygulanımı haset ve saldırganlık dürtülerinden oluşmasına rağmen, çocuk bu duygu ve arzularının anne ve babası tarafından hoş karşılanmayacağını düşünmektedir. Bu arzularını, anne ve babasıyla olan ilişkisine zarar gelmemesi için bastırmak zorunda kalmaktadır. Ancak baskılanan arzuların doyum arayışı devam etmekte ve çocuk arzularına doyum sağlayabilmek için arzularını terse çevirerek kardeşine karşı aşırı hassa, duyarlı ve devamlı olarak yakın ilişki içerisinde bulunmaktadır. Çocuk kardeşine karşı beslediği olumsuz duyguları anne ve babasından tepki almayacak şekilde tatmin etmektedir. Psikolojik, izmit klinik psikolog, kocaeli klinik psikolog, Kadıköy klinik psikolog, istanbul klinik psikolog

Yetişkinlik Dönemi

Yetişkinlik döneminde gözlenen karşıt tepki oluşturma savunma mekanizmasının örneği saldırgan dürtüler üzerinden verilebilir. Kişinin en temel iki dürtüsü haz (cinsellik) ve saldırganlıktır. Kişi bu arzularını her zaman ve her şekilde tatmin edememektedir. Kişinin içerisindeki saldırganlık dürtüsünün toplum tarafından hoş karşılanmayacağından dolayı kişi bu saldırgan dürtülerini bastırmak zorunda kalır. Baskılanan saldırganlık arzusunun doyum arayışını sürdürmesi üzerine kişi karşıt tepki geliştirerek saldırganlık arzusunu, hayvan hakları savunucusu olmaya, yardım derneklerine yönelmeyle terse çevirip tatmin eder. Psikolojik, izmit klinik psikolog, kocaeli klinik psikolog, Kadıköy klinik psikolog, istanbul klinik psikolog

Karşıt tepki oluşturma psikolojik savunma mekanizması, eyleme geçirildiğinde tepki göreceği duygu, düşünce ve davranışı, kabul göreceği davranışa dönüştürerek tatmin arayışı olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, ortaya koyulan eylem kabul görmeyi amaçlayan, yüceltilmiş bir eylemdir.

Psikoterapi’de karşıt tepki oluşturma savunmasının ardında yatan asıl arzu ile yüzleşip, bastırılan arzunun terapi sırasında açığa çıkarak doyum sağlamasını ve ego(benliğin)’nun üzerindeki baskının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu kişinin hayatındaki farkındalığı artıracağı gibi, yaşamını da kolaylaştıracaktır.

Psikoloji yazı dizisinin devamı için makaleler sayfasını ve sosyal medya hesabımızı takipte kalabilirsiniz.

 

Call Now Button