Psikolojik Savunma Mekanizmaları – Yansıtma

Psikolojik Savunma Mekanizmaları – Yansıtma

Psikolojik Savunma Mekanizmaları, kocaeli psikolog doktorları,izmit psikolog doktorları, kadıköy psikolog doktorları, istanbul psikolog doktorları
Psikolojik Savunma Mekanizmaları – Yansıtma

Psikolojik Savunma Mekanizmaları, kocaeli psikolog doktorları,izmit psikolog doktorları, kadıköy psikolog doktorları, istanbul psikolog doktorları

Psikolojik savunma mekanizmaları arasında bireylerin çoğu zaman empati kelimesi ile tanımladıkları davranışlar bütünü ile açıklanabilir. Empati kişilerarası etkileşimde olumlu bir kavram olsa dahi, insan psikolojisinde empati kavramına en yakın savunma mekanizması olan yansıtma psikolojik savunma mekanizmaları arasında ilkel savunmalar arasındadır. Empati kavramının tanımına bakıldığında, duygudaşlık olarak tanımlanan empati, karşıdaki nesnenin ne hissedip, ne düşündüğünü kendisi deneyimlemeksizin anlaması olarak açıklanabilir. Empati davranışının dinamiği kişinin kendisini karşısındaki nesnenin yerine koyarak davranmasıdır. Yansıtmanın dinamiği ise, bu noktada empatiden ayrılmaktadır. Kişi kendi yaşantısı, beklentisi, duygu ve düşünceleri ile eyleme geçerek, kendisine ait olanı karşısındaki kimsenin beklenti, duygu, düşünce ve yaşantısı olarak aktarmasıdır. Bütün psikolojik savunma mekanizmalarında olduğu gibi, savunma mekanizmasının oluşması ve çalışma amacı kişiyi olumsuz durum karşısında korumaktır. Ancak tekrar eden savunmalar, çoğu zaman kişiyi bilinçsizce daha olumsuz durumların içerisinde bırakabilmektedir. Diğer psikolojik savunma mekanizmalarının örneklendirilmesinde olduğu gibi yansıtma psikolojik savunma mekanizmasında çocukluk ve yetişkinlik döneminde gözlenebilen muhtemel örnekler sunulacaktır. Psikolojik Savunma Mekanizmaları, kocaeli psikolog doktorları,izmit psikolog doktorları, kadıköy psikolog doktorları, istanbul psikolog doktorları

Çocukluk Döneminde Yansıtma

Doğumdan sonraki süreçte bireyler “ben” ile “öteki” ayrımını yapamamaktadır. “Ben” ile “Öteki”nin ayrımı olmaksızın hislerinin, duyum ve duygularının kendisine mi dış dünyaya mı ait olduğu konusunda ayrım yapamazlar. Konuşma becerileri kazandıktan sonra bu ayrımın olmamasının ve ortaya çıkan yansıtma savunma mekanizması daha açık bir şekilde gözlenebilmektedir. Küçük çocukların, anne ya da babalarının kendisi ile evlenmek istediklerini düşünme ve ifade etmeleri sıklıkla gözlenen klinik bir veridir. Bu süreçte, küçük çocuğun kendisi annesi ya da babası ile birlikte olmak istemektedir. Ancak bu düşüncenin verdiği rahatsızlık dolayısıyla, bu arzudan uzaklaşmak istemektedir. Ancak arzusunun büyüklüğü sebebiyle bütünü ile bu arzudan vazgeçememektedir. Bu noktada kişi arzusunu sanki karşı tarafın talebiymiş gibi sunmakta, kendi arzusunu karşı tarafa yansıtarak hem rahatsız edici düşüncelerden uzaklaşmakta hem de arzusunu dile getirmektedir. Psikolojik Savunma Mekanizmaları, kocaeli psikolog doktorları,izmit psikolog doktorları, kadıköy psikolog doktorları, istanbul psikolog doktorları

Yetişkinlik Döneminde Yansıtma

Çocukluk döneminde aktarılan yansıtmanın dinamiği değişmeksizin yetişkinlik döneminde de devam etmektedir. Çocukluk döneminde gözlenen yansıtma psikolojik savunma mekanizmasını yetişkinlik döneminde de gözlemek mümkündür. Yetişkinlik döneminde kişilerarası etkileşimde karşılaşılan ve özellikle yoğun libidinal yatırımın yapıldığı ilişkilerde daha sık gözlenmektedir. İlişki içerisinde olan birey içerisinde var olan başka kimselerle birlikte olma arzusundan rahatsızlık duymaktadır. Bu davranış ya da düşüncenin kişide uyandırdığı olumsuz duygudan kurtulmak adına ilişki yaşadığı diğer kimsenin başka insanlarla birlikte olma arzusu taşıdığını dile getirmekte ve böyle bir arzu taşıyormuş gibi davranmaktadır. Bu durumda da aynı savunma mekanizmasını gözlemek mümkündür. Kişiyi rahatsız edecek duygu, duyum, davranış ve düşünceyi karşı tarafa yansıtarak kendi duygu ve düşüncesine tatmin bulmakta ve arzusunu doyurmaktadır. Psikolojik Savunma Mekanizmaları, kocaeli psikolog doktorları,izmit psikolog doktorları, kadıköy psikolog doktorları, istanbul psikolog doktorları

Yansıtma savunma mekanizması, dinamik/psikanalitik çalışan psikolog/psikiyatrist/psikoterapistler tarafından kişinin hayatındaki konumu ve bu savunma mekanizmasına neden ihtiyaç duyduğu konusunda farkındalık kazandırmak üzere çalışmaktadır. Kişi yansıtma savunma mekanizmasını daha etkin örüntülere çevirdiği zaman, daha sağlıklı nesne ilişkileri kaçınılmaz olacaktır. Psikolojik Savunma Mekanizmaları, kocaeli psikolog doktorları,izmit psikolog doktorları, kadıköy psikolog doktorları, istanbul psikolog doktorları

Psikoloji yazı dizisinin devamı için makaleler sayfasını ve sosyal medya hesabımızı takipte kalabilirsiniz.

 

Call Now Button