Çocuk Gözlemlerinin Psikanalize Katkıları

Anahtar Kelimeler: çocuk, psikanaliz, pedagoji, gelişim, kuram

Anahtar Kelimeler: çocuk, psikanaliz, pedagoji, gelişim, kuram

Anahtar Kelimeler: çocuk, psikanaliz, pedagoji, gelişim, kuram

Psikanaliz’in ortaya koyduğu üzere ruhsallığın temelleri doğum ile başlar.  Yetişkinliğe ulaşmadan tamamlanmış olur. Bu ruhsallık içerisinde hem sağlıklı gelişimin nasıl olması gerektiği açığa çıkar.  Hem de psikopatolojilerin oluşumları çeşitli kuramcılar tarafından farklı yönlerden incelenmiştir.  Ve psikolojiye katkı sağlamışlardır. Psikanaliz yetişkinler ile çalışmalar sonucu ortaya çıkan bir kuramdır. Ancak Freud yetişkinlikten çocukluğa giden bir yolu keşfetmiştir. Freud’un ardından gelen takipçileri başta kızı Anna Freud ve Melanie Klein olmak üzere Donald Winnicott, Hermine Hug Hellmuth, Margaret Mahler gibi önemli isimler çocuklar ile çalışarak Sigmund Freud’un keşfettiği yolun başlangıcına giderek kuramı desteklemiş ve geliştirmişlerdir.

Yeni doğanın dünya ile tanışmasıyla başlayan serüveni yeni doğanın istekleri, tepkileri ışığında gözlemleyerek başlayan süreç, anne (temel bakım veren) ile kurduğu ilişki, baba ile kurulan ilişki, kardeşler ve sonrasında aile dışındaki nesnelerle kurulan ilişki üzerinden ayrıntılı olarak gözlemlerle herkes için karanlık olan yaşamsal dönemleri aydınlatmaya çalışmışlardır. Bu gözlemler., çocuğun kendisini ifade etmesiyle ve motor becerilerinin kazanılmasıyla birlikte çeşitli psikanalitik yöntemlerle desteklenmiştir.

Psikanalizin ışığında psikanalize çocuklarla çalışarak sağlanan katkılar, sadece psikanalizin klinik ve kuramsal çerçevesini zenginleştirmemiş aynı zamanda sağlıklı çocuk yetiştirme üzerine zengin bilgiler sunmaktadır. Anne babaların bilgileri arttıkça çocukların sağlıklı yetiştirilmesi, erken farkedilen sapma ve bozukluklara çocuklukta müdehale imkanı tanımaktadır. Bu sebeple, psikanalizin sadece yetişkinlerle çalışan alanını zenginleştirip özel bir eğitim ile çocuklara analiz yapan psikanalistler bulunmaktadır. Anna Freud ve Melanie Klein ile başlayan çocuk psikanalizi günümüze kadar tıpkı Sigmund Freud ile başlayan psikanalistler gibi kurama katkılar yapılarak gelmiştir.

Bu yazı dizisinde Anna Freud ve Melanie Klein başta olmak üzere çocuk psikanalizine katkı sunmuş kuramcıları ve kurama katkıları sunulacaktır. Bu katkılar sadece çocuk psikanalizini anlamak için değil aynı zamanda psikanalizi anlamak için de önemli bilgiler sunmaktadır.

Psikoloji yazı dizisinin devamı ve diğer yazılar için makaleler sayfasını ve sosyal medya hesabımızı takipte kalabilirsiniz.