Bilinçdışı, psikolog hastane, psikolog ücreti, psikoterapist randevu, psikolog randevu

Bilinç : Topografik Model

Bilinç : Topografik Model

 

Bilinç : Topografik Model terapi bilinçdışı önbilinç
Bilinç : Topografik Model terapi bilinçdışı önbilinç

Bilinç : Topografik Model terapi bilinçdışı önbilinç bilinçaltı

Sigmund Freud, insan belleğini üç katmana indirgeyen bir model tanımlamıştır. Bu model; insan zihninde yer alan yaşantıların farklı katmanlarda muhafaza edildiği tezini ileri sürer. Sigmund Freud’un klinik gözlemleri ile psikanalize dahil ettiği bu model, güncel psikoloji akımlarında kabul görmeye devam eden kavramları içerir. Topografik model bilinç, önbilinç ( bilinçaltı) ve bilinçdışı kavramlarından oluşur. Psikanaliz’in farkındalık çalışması olduğunu ve insan yaşamını bir bütün halinde ele aldığının bir göstergesidir.

Kişinin yaşantıladığı ve her an hafızasında canlandırabildiği yaşantılar bütününü içerir. Bu düzeyde yer alan yaşantılar herhangi bir çağrışıma gerek duyulmaksızın istemli şekilde hatırlanabilir. Sadece yaşantıları değil, kişinin duygu ve düşüncelerini de barındırır. Kişi bilinç düzeyinde yer alan veriler doğrultusunda bir çıkarım yapabilmektedir. Ancak bu veriler kişiyi günlük yaşantısında etkilemeyen verilerdir.

Sigmund Freud, topografik model içerisinde bilincin çok küçük bir bölüm olduğunu ve kişinin yaşantısındaki eylem, duygu ve düşüncelerini en az etkileyen bölüm olduğunu belirtir. Buzdağına benzetilen topografik model içerisinde bilinç en üst bölümde yer alır. Buzdağının görünür kısmı olarak resmedilen bilinç önbilinç (bilinçaltı) ve bilinçdışı ile bağlantılı olmakla birlikte törapötik süreçte bu bağlantı daha sistemli hale gelmektedir.

Kişi her an ulaşabileceği verileri topografik modelin en üst düzeyinde her an ihtiyaç duyabileceği ve dış gerçeklik ile aruzları arasında uyumlu olan günlük yaşantısını, duygularını ve düşüncelerini barındırmaktadır. Ancak bu duygu, düşünce ve davranışlar kişinin süperegosu ile uyumlu yaşantılardır. Aksi takdirde, süperego ile uyumsuz yaşantılar topografik modelin görünen düzeyinde tutulması oldukça zordur. Ancak psikanalitik çalışma içerisinde amaç, önbilinç (bilinçaltı) ve bilinçdışında kalan verilerin, buzdağının en üst düzeyine çıkmasıdır. Psikanaliz kişinin uyumlu, uygun ve güçlü bir şekilde bilinçdışıyla yüzleşmeyi hedeflemektedir. Bu veri akışı ve farkınlık için uygun ortam psikanalitik süreç içerisinde analist/terapist tarafından sağlanmakta, kişinin serbest çağrışımlarına bırakılmaktadır. Psikanalitik süreç sonunda bilinç daha fazla veri içermekte, önbilinç (bilinçaltı) ve bilinçdışı hakkındaki farkındalıklar artmaktadır.

Psikoloji yazı dizisinin devamı için makaleler sayfasını ve sosyal medya hesabımızı takipte kalabilirsiniz.

Call Now Button